Concactiva

L'equip tècnic

Direcció

Jordi París Gabarró
Director de Concactiva
jparis@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38

Emprenedoria, viverisme i xarxa comercial

Jordi Giné March
Tècnic en emprenedoria
jgine@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 404
Francesc Xavier Viñas Sans
Tècnic comercial i responsable del Centre
fvinyas@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 405

Ocupació i Desenvolupament Local

Oriol Pallissó Balanyà
Tècnic en Polígons Industrials de la Conca de Barberà
opallisso@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 411
Jaume Galofré Gras
Tècnic en Energíes Renovables
jgalofre@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 413

Formació i foment de l´ocupació

Lourdes Fonoll Hernanzais
Tècnica d´ocupació i desenvolupament local
lfonoll@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 408
Carles Heredia Crusells
Tècnic en ocupació juvenil
cheredia@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 410
Angelina Torrellas Jovaní
Tècnica en orientació laboral
atorrellas@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 412

Habitatge

Maite Sanahuja Farré
Responsable de l´àrea d´habitatge
mtesa@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 407
Ester Teixidó Salvadó
Administració d'habitatge 
eteixido@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 401

Administració

Mireia Civit Ribé
Administració general i borsa de treball
mcivit@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 452

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

Antoni Bitrià Figuera
Tècnic en cooperació
antoni.leadercamp@gmail.com
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 453
Adrià Calvet Casajuana
Tècnic Leader
acalvet.leaderdelcamp@gmail.com
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 413

Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya

Bet Janer Guitart 
Tècnica ARCA
bjaner@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 403

Unitat d'Escolarització Compartida

Cristina Gutiérrez Fernàndez
Psicòloga i formadora
cgutierrez@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 462

Serveis de Manteniment

Xavier Òdena
Cap de manteniment
xodena@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38