Concactiva

L'equip tècnic

Direcció

Jordi París Gabarró
jparis@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38

Emprenedoria, viverisme i xarxa comercial

Jordi Giné March
Tècnic en emprenedoria
jgine@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 404

Bet Jané Guitard
Responsable dels vivers de celleristes i l´Espai Cuina
bjane@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 403

Francesc Xavier Viñas Sans
Tècnic comercial i responsable del Centre d´Iniciatives Empresarials
fvinyas@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 405

Formació i foment de l´ocupació

Lourdes Fonoll Hernanzais
Tècnica d´ocupació i desenvolupament local
lfonoll@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 408

Carles Solé Mateu
Tècnic en formació
csole@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 409

Carles Heredia Crusells
Tècnic en ocupació juvenil
cheredia@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 410

Angelina Torrellas Jovaní
Tècnica en orientació laboral
atorrellas@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 412

Habitatge

Maite Sanahuja Farré
Responsable de l´àrea d´habitatge
Msanahuja@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 407

Ester Teixidó Garrell
Administració d'habitatge 
eteixido@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 401

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

Oriol Pallisó Balanyà
Tècnic en desenvolupament rural
opallisso@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 411

Antoni Vitrià Figuera
Tècnic en cooperació
antoni.leadercamp@gmail.com
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 453

Administració

Mireia Civit Ribé
Administració general, Vinum Conca i borsa de treball
mcivit@concadebarbera.cat
Telèfon: 977 86 13 38 - ext. 452