Concactiva

Objectius centrals

L’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà té els següents objectius per als pròxims anys:

  • L’impuls al desenvolupament econòmic de la Conca de Barberà, mitjançant el suport a l’emprenedoria i a les noves iniciatives empresarials en els nous sectors, els sectors emergents com el vitivinícola, així com a l’impuls d’iniciatives d’estímul turístic que incrementin el reconeixement dels actius de la comarca i l’adaptació dels agents a les demandes dels turistes; Tot plegat, sense oblidar el suport a les empreses ja instal·lades a la comarca i la comunicació fluida amb les principals.  
  • Promoure l’augment de les oportunitats laborals de les persones de la comarca, mitjançant la formació com a eina bàsica, adaptada a les necessitats del teixit productiu de la Conca de Barberà. Així mateix es pretén aconseguir un major equilibri de l’oferta formativa i les necessitats de les empreses.
  • Incrementar la cohesió territorial de la comarca impulsant la cooperació dels diferents agents, també mitjançant projectes ambiciosos que siguin aglutinadors d’esforços i sentin les bases d’una col·laboració habitual.