Concactiva

Contacte


Concactiva

Carrer Daroca, 1
43400 Montblanc
Telf.: 977 861 338
info@concactiva.cat

Viver Celleristes

Carrer del Comerç, 2
43422 Barberà de la Conca
Telf.: 977 86 13 38

Viver Cavistes

Muralla Santa Tecla 54-56
43400 Montblanc
Telf.: 977 86 13 38

Espai Cuina

Carrer Daroca, 1
43400 Montblanc
Telf.: 977 861 338
info@concactiva.cat