Concactiva

Sala de manipulació

Sala destinada a la sortida del producte. Adequada per poder fer els últims acabats o pel treball que no requereix maquinària ni cocció. 


amb el suport de:

AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE
});