Concactiva

Especialitats homologades

 • Elaborador/a de vins comuns 
 • Tastador/a de vins 
 • Elaboració de vins i licors
 • Indústries derivades del raïm i del vi
 • Enotècnia
 • Activitats de gestió administrativa 
 • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 
 • Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments 
 • Venda de serveis i productes turístics 
 • Confecció i publicació de pàgines web 
 • Tècnic/a en software ofimàtic 
 • Dinamització d’acitivitats de lleure educatiu infantil i juvenil 
 • Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 
 • Pormoció turísitca local i informació al visitant 
 • Operacions bàsiques de cuina 
 • Operacions bàsiques de pastisseria 
 • Operacions bàsiques de serveis d’àpats (Càtering) 
 • Cuina 
 • Creació i  gestió de microempreses 
 • Operacions auxiliars d’elaboració a la indústria alimentària 
 • Operacions auxiliars d’enregistrament de dades i documents 
 • Administració de bases de dades 
 • Fleca i brioxieria 
 • Pastisseria i confiteria 
 • Fabricació de conserves vegetals 
 • Anglès financer 
 • Tècnic/a en automatismes amb control programable 
 • Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial 
 • Instal·lador/a  d’equips i sistemes electrònics 
 • Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics 
 • Mecanització per arrencament de ferritja  
 • Manteniment d'equips electrònics
 • Manteniment d'instal·lacions automatitzades controlades per autòmats programables
 • Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG
 • Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG
 • Operacions auxiliars de fabricació mecànica
 • Disseny de productes de fabricació mecànica
 • Mecanització per arrencament de ferritja
 • Instal·lador/a d'automatismes
 • Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial
 • Desenvolupament de productes de sistemes d'automatització industrial
 • Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial  

amb el suport de:

AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE