Concactiva

Oferta formativa

CONCACTIVA es un centre de formació homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya per oferir formació reglada professionalitzadora i formació ocupacional en diferents àmbits, sempre relacionats amb les necessitats formatives del territori i el teixit empresarial de la comarca.

A més a més de ser un centre de formació homologat pel SOC també oferim formació de caire privat per a particulars, formació a mida, empreses i associacions. També som una entitat acreditada per oferir formació bonificada a les empreses i als seus treballadors a través de la Fundació Tripartita.


Com a centre homologat de formació estem certificats amb la ISO 9001:2015 de qualitat per a la gestió d’accions formatives. La qualitat i l’excel•lència en la gestió i execució de les accions formatives, així com la satisfacció constant dels nostres usaris i la dotació de valor afegit al nostre servei, són els valors que defineixen el nostre centre.

El nostre centre ha crescut en base a la satisfacció de les necessitats formatives del territori, tan de la seva gent, com de les empreses de la comarca. La nostra missió es la diferenciació de la nostra oferta formativa en vers els altres centres de la comarca i del territori per tal de poder oferir una formació, uns espais i unes experiències amb un alt valor afegit als nostres col•laboradors.


CONCACTIVA compta amb espais de formació a quatre punts de la comarca, cadascun d’ells especialitzat en un sector productiu de la Conca de Barberà. Cada espai està equipat amb material innovador d’última generació. Comptem amb aules i tallers equipats amb la maquinària necessària per poder oferir formació en sectors com l’hostaleria, la cuina, l’electromecànica, el turisme, el sector vitivinícola, les indústries alimentàries, els idiomes, la informàtica, la gestió empresarial i qualsevol especialitat que ens demandi la societat i el teixit empresarial de la comarca.

• El Centre d’Iniciatives Empresarials de la Conca de Barberà, és l’espai central del nostre centre. Es l’indret on hi trobem els espais de gestió i administració del centre i el personal encarregat del funcionament de tots els espais i les accions formatives que gestionem. Es un centre amb accessibilitat adaptada, equipat amb wifi, zona de lleure i descans i amb sistema d’accés personalitzat a tots els espais. A més a més, aquest punt compta amb 5 aules de formació especialitzades en diferents àmbits:

 • AULACTIVA: amb una capacitat de fins a 40 persones, està equipada amb projector, àudio, video, pissarra i cadires amb pala per poder-hi realitzar qualsevol tipus de formació transversal.
 • AULATIC: Compta amb 15 ordenadors equipats amb programari ofimàtic d’última generació. Es l’espai on es realitzen les accions formatives que requereixen d’equips informàtics per al seu desenvolupament.
 • AULAEMPREN: Equipada amb taules, projector i pissarra es l’espai destinat a fer les accions formatives relacionades amb el món de la gestió empresarial, l’emprenedoria, els recursos humans i les finances.
 • AULATOUR: Amb una capacitat de fins a 20 alumnes, és l’aula on es realitzen els cursos especialitzats en l’àmbit del turisme i la promoció d’espais. Compta amb equips de videoconferència i tot el material necessari per poder oferir una formació en l’àmbit turístic diferenciada de la resta d’oferta del territori.
 • AULATEACH: Aquest es l’espai dels idiomes. En aquesta aula oferim un espai agradable on poder fer formació en idiomes, des de català, anglès, alemany, francès, rus, xinès, ... Compta amb equips d’àudio i vídeo que ajuden en l’aprenentatge dels idiomes.

• El Viver de Celleristes de la Conca de Barberà és un espai pioner i de referència a nivell mundial del suport als emprenedors en el món vitivinícola. Està ubicat a Barberà de la Conca a pocs quilòmetres de l’espai de gestió del centre. Concebut com un espai per donar suport a la creació d’empreses del sector del vi i la millora de qualitat i el millor posicionament dels vins de la nostra comarca al mercat i al món de vi, es també un centre de formació i investigació del sector vitivinícola. A part de ser el primer viver d’empreses especialitzat en el sector del vi, també es un espai de formació que compta amb 3 aules per a poder desenvolupar formació en el sector de l’enologia, l’elaboració de vins i licors, la degustació de vins,la investigació enològica, l’enotècnia i totes aquelles accions formatives relacionades amb el món del vi. 

 • TALLER BODEGA: amb un espai de 451 metres quadrats, està equipat amb tota la maquinària i utillatge necessari per a funcionar com a celler. Compta amb dipòsits, bombes, mànegues, premsa, embotelladora, etiquetadora, espai de magatzem, ... a disposició dels alumnes per tal que puguin treballar amb aquesta maquinària i esdevenir professionals molt ben formats del sector.
 • SALA DE CRIANÇA: 251 metres quadrats destinats a la ubicació de botes de criança, elaborades amb els millors materials: roure francès, americà, ... espai climatitzat per tal de poder realitzar totes les operacions pròpies de la criança del vi i a disposició dels alumnes per experimentar i saber-ho utilitzar.
 • LABORATORI: Espai destinat a fer els controls propis del vi i a la investigació. Amb tot el material necessari, a disposició dels alumnes

• L’ESPAICUINA adjunt al centre d’iniciatives d’empresarials de la Conca de Barberà és on hi ha l’espai destinat a fer formació al sector de l’hostaleria, la cuina, la pastisseria, la fleca, les indústries alimentàries i el lleure. Compta amb vestidors i zona de distribució a part dels 3 espais propis de formació:

 • • L’OBRADOR es on hi ha tota la maquinària de cuina i pastisseria. Compta amb fogons, forn, abatidor, fermentadora, utillatge, envasadora al buit, zona d’expedició, magatzem, càmara refrigerada, congeladors, càmara frigorifica, ... Tot a disposició dels alumnes per poder realitzar formació més professionalitzadora i pràctica possible adaptada a les necessitats del territori.
 • • La NAU ALIMENTÀRIA, es l’espai on es realitzen totes les accions formatives relacionades amb la indústria alimentària: manipulació d’aliments, fabricació de conserves, organització de la producció alimentària, cursos de carretilla frontal, retràctil i elevadora, apiladors, ... Compta amb un espai amb prestatgeries i lloc de treball i pràctiques.

• SALA D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE: Es l’espai destinat a fer formació en l’àmbit del lleure infantil i juvenil. Està equipada amb jocs de lleure per fer activitats, material de lleure, d’acampada, d’esport, ...

• Els TALLERS DE L’I.E.S. MARTÍ L’HUMÀ. Es l’últim espai que s’ha gestionat des de CONCACTIVA per tal de poder realitzar formació en l’àmbit de l’electricitat, l’electrònica, soldadura, mecànica, electromecànica, robòtica, manteniment industrial, hidràulica, pneumàtica, ... Aquest espai compta amb 3 tallers equipats amb totes les eines necessàries per poder formar persones adaptades a les necessitats a les empreses.

 • TALLER DE SOLDADURA: 3 Soldadors d’elèctrodes, 1 Soldador Plasma, 1 Soldador TIG, 1 Soldador MIG-
 • MAGTALLER D’ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA: compta amb 1 Trepant de peu, 1 Projector, 1 Impressora 3D, 16 Panells didàctics d’automatismes i instal•lacions elèctriques, 1 Estació de treball robotitzada, 9 ordinadors portàtils, 20 ordinadors portàtils, 1 pissarra digital i1 impressora làser
 • TALLER DE MECÀNICA: 3 Torns paral•lels, 1 Torn CNC, 1 Fresa CNC, 1 Serra cinta, 1 Premsa hidráulica, 1 Guillotina Manual, 1 Doblegadora xapa manual, 1 Trepant sobretaula, 1 Esmeriladora, 1 Equip hidràulica básica, 5 Extractors de fum amb filtre, 16 ordinadors sobretaula, 1 panell didàctic de pneumàtica, 1 panell didàctic d’electropneumàtica, 1 panell didàctic de sensòrica, 2 Estacions de treball d’electroneumàtica, 1 Projector, 1 ordinador servidor, 1 impressora làser.

FORMACIÓ DUAL
Des de CONCACTIVA hem impulsat la col•laboració entre els instituts de la comarca i les empreses per tal d’implantar la formació dual a les empreses.

 

 

Política de Qualitat - Organisme Autònom de Desenvolupament

 

 

amb el suport de:

AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE