Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00

Ajuts de Lloguer - convocatoria 2020


AJUTS DE LLOGUER 

Convocatòria ordinària 2020 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 

 

TERMINIS

Del 28 de maig al 2 de juliol de 2020

 

TRAMITACIÓ

Serà, preferentment, telemàtica per minimitzar riscos a causa de la  COVID-19. Podeu fer la tramitació telemàtica fent clic aquí  Presencialment, es podrà venir a les oficines de Concactiva només una  sola vegada per entregar la sol·licitud que acompanya aquesta informació i la documentació necessària (originals i fotocòpies). Cal  demanar cita prèvia al 977861338

 

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud (el document acompanya aquesta informació

Imprès de dades bancàries (el document acompanya aquesta informació

DNI o NIE 

Llibre de família 

Contracte de lloguer 

Rebuts del lloguer 

Carnet de família nombrosa o monoparental, si és el cas 

Acreditació de grau de discapacitat, si és el cas 

Certificat de convivència 

Renda del 2018 o certificat d'Imputacions de l'Agència Tributària 

En el cas que no es pugui aconseguir alguna documentació, cal trucar al 977861338 abans de venir