Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00

Inici de les activitats per a la redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament de promoció econòmica de la Conca de Barberà


Durant aquest trimestre des de CONCACTIVA s’ha començat a treballar amb els diferents agents de la comarca amb l’anàlisi de la situació actual de la Conca de Barberà en el marc del Pla Estratègic de Desenvolupament de promoció econòmica de la Conca de Barberà. S’estan realitzant entrevistes i enquestes als principals actors públics i privats en matèria socioeconòmica de la comarca.

CONCACTIVA ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu per cofinançar la redacció i realització d’aquest procés de definició de l’estratègia comarcal de desenvolupament per als propers 6 anys.

El programa de planificació estratègica del Servei d’Ocupació de Catalunya té per objectiu permetre a les entitats locals planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic. El programa es realitza en cooperació amb els actors rellevants del territori i ha de ser el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible. El disseny d’accions específiques per intervenir sobre les persones en situació d’atur i sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics pel territori, es durà a terme mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les empreses de cada territori.

L’objectiu principal és definir i implantar el Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de Barberà consensuat amb els agents econòmics i socials del territori, com a estructura de treball per a dinamitzar econòmicament la Conca amb les polítiques i línies de cooperació público-privada que s’establiran en el període 2021-2027.

 

Tot aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.