Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00
Allotjament turístic de la Conca de Barberà (Imatge d'arxiu)

Línia de Préstecs per inversions als Allotjaments Turístics


El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha fet pública la convocatòria per als anys 2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898).

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts persones o les entitats titulars d’allotjament turístics , és a dir, establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions (secció I), apartaments turístics (secció II), càmpings (subsecció I de la secció III) i establiments de turisme rural (secció IV) operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament en seu municipal, amb els condicionants que estableix la base 5 de l’annex 1 de la citada Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril.

També podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades al paràgraf anterior, d’acord amb la base 5 de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2021 i restarà obert fins al 30 de desembre de 2022 (inclòs) o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

El termini d’execució de les actuacions subvencionables és de 24 mesos, comptats a partir de la data de resolució de l’atorgament de l’ajut.

Per a més informació detallada es poden descarregar la resolució del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.