Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00

OFERTA DE FEINA : PLANS OCUPACIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Pla d'Ocupació Comarcals 2022


Les persones interessades en formar part dels processos de selecció hauran d'inscriure's des de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i complir els requisits mínims següents:
  • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO). 
  • No haver estat contractat durant un període de 6 mesos o més, en un pla d'ocupació de la Diputació de Tarragona de les convocatòries 2020 i 2021.
  • Posseir el Certificat de nivell bàsic de català (certificat A2)* acreditat mitjançant certificat expedit per l’òrgan competent o una de les titulacions equivalents.    * *En el cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar una prova de català.
Les ofertes estaran obertes fins el dia 29 d'agost de 2022
 
Trobareu tota la informació i el procediment d'inscripció de cadascun dels plans d'ocupació als enllaços següents: