Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00

Recull de Mesures per a Empreses i Particulars per fer front al COVID-19

Consulta aquí tota la informació actualitzada sobre del món empresarial i laboral sobre el COVID-19


AUTÒNOMS I EMPRESES
Consulteu més informació a l’enllaç següent:  https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

Consulteu aquí , les preguntes més freqüents sobre la regulació d’ocupació temporal per COVID-19 (ERTE, ERTO, ERO)
 
*  Premeu aquí per informació sobre la prestació extraordinaria per cessament d'activitat. Es tramita a partir de 18 de març a la mutua d'accidents de Treball i Malalties professionals que cada persona autònoma té contractada.


Premeu aquí per informació de l'ajut per autònoms fins a 2.000€. A partir de l'1 d'abril, de forma telemàtica i fins esgotar pressupost.

Més infomació a l'enllaç següent: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
 

Tramitar expedients d’ERTO’s. Al Web de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya es troba el tràmit corresponent i el seu formulari telemàtic específic d’ERTO per causa de força major derivada de la crisi del coronavirus COVID-19.  Enllaç aquí

Telèfon per resoldre dubtes i consultes relacionades amb la tramitació d’ERTO’s:  932 285 757, de la direcció general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També podeu escriure a la seva bústia corporativa.

 

 
29/03/2020
· REIAL DECRET LLEI 10/2020 , DE 29 DE MARÇ, QUE REGULA EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A LES
PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE ALIÈ QUE NO PRESTIN SERVEIS ESSENCIALS. · PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LES RESTRICCIONS A LES ACTIVITATS LABORALS NO ESSENCIALS. SITUACIÓ
DE PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE.
30/03/2020

BOE - INTERPRETACIÓ RD 10/2020, ACLARIMENTS PER PERSONES AUTÒNOMES I DECLARACIÓ RESPONSABLE PER EMPRESES AMB TREBALLADORS QUE NO S'ACULLIN AL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE 
FINANÇAMENT - (ICO) PROGRAMA ACELERA PYME
FINANÇAMENT DE PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ I FOMENT DE SOLUCIONS DE TELETREBALL.

PREGUNTES FREQÜENTS D'EMPRESES I PROFESSIONALS EN RELACIÓ A L'ESTAT D'ALERTA.

 
· CANAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE REUS AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE EL COVID19 A L MÓN EMPRESARIAL

· 2 ABRIL - VIDEOCONFERÈNCIA AMB EL DESPATX ROCA JUNYENT SOBRE L'IMPACTE DEL CORONAVIRUS  A LES EMPRESES. INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
 
CANAL DE PIMEC, INFORMACIÓ ACTUALITZADA PER LES EMPRESES SOBRE LES MESURES RELACIONADES AMB EL COVID-19
 
DESPLAÇAMENTS I DECLARACIONS RESPONSABLES
CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE DESPLAÇAMENT EN EL MARC DE L'ESTAT D'ALARMA PER LA CRISI SANITÀRIA PER  COVID-19
RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES CONCRETEN MESURES DE DISTÀNCIA ENTRE TREBALLADORS I TREBALLADORES I AMB LES PERSONES USUÀRIES AMB LES QUALS INTERACTUEN EN ELS CENTRES DE TREBALL (publicat el 22/03/2020)
PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA RESTRICCIÓ DE MOBILITAT PER A COVID-19
MODEL DE CERTIFICAT ACREDITATIU INDIVIDUAL DE NECESSITAT DE DESPLAÇAMENT PERSONAL PER MOTIUS LABORALS 
 
COMERÇ I TURISME
ESPAI DIRIGIT ALS PROFESSIONALS DEL SECTOR TURÍSTIC PER FACILITAR INFORMACIÓ D’INTERÈS I ACTUALITZADA (PROTOCOLS, COMUNICATS, PREGUNTES FREQÜENTS, TRÀMITS AJUTS EN LÍNIA…)  QUE OFEREIX L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME.
RECOMANACIONS DEL CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA EN RELACIÓ AL COVID-19
AGROALIMENTARI
RECOMANACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ D’INSTAL·LACIONS EN EMPRESES ALIMENTÀRIES PER LA PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS (publicat el 19/03/2020)
 
SALUT
INFORMACIÓ GENERAL PER A LA CIUTADANIA COVID-19
 
CIUTADANIA

Servei d'Ocupació de Catalunya

INSCRIPCIÓ O RENOVACIÓ DE LA DEMANDA D'OCUPACIÓ (COVID-19)
 

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19) INFORMACIÓ RELACIONADA AMB ELS TRÀMITS
 

30/03/2020 PREGUNTES I RESPOSTES PER A LES ZONES AFECTADES PEL CONFINAMENT_COVID-19

 
 
Us informem que l'atenció presencial a Concactiva s'ha suspès mentre duri el confinament.Per a qualsevol dubte podeu escriure al correu electrònic següent: info@concactiva.cat