Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00

Recull de Mesures per a Empreses i Particulars per fer front al COVID-19

Consulta aquí tota la informació actualitzada sobre del món empresarial i laboral sobre el COVID-19


ACTUALITZACIÓ, RECULL DE MESURES PER A EMPRESES I PARTICULARS PER  FER FRONT AL COVID-19,  5 de maig de 2020

Classificació per sectors:

AUTÒNOMES

COMERÇ I CONSUM

OBERTURA D'ESTABLIMENTS
AJUTS PER AL COMERÇ (CCAM)
GUIA DE BONES PRÀCTIQUES DEL COMERÇ, ESTABLIMENTS FÍSICS
CARTELLS I MESURES PER ESTABLIMENTS
FAQS - COMERÇ, SERVEIS, RESTAURACIÓ I HOSTALERIA

CONSTRUCCIÓ

COOPERATIVES AGRÀRIES

CULTURA

INDÚSTRIA I TRANSPORT

TURISME

 

Telèfon per revendre dubtes i consulta relacionades amb la tramitació d’ ERTO :   932 285 757 , de la gestió general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També pot escriure la seva  bústia corporativa .

 

 
CIUTADANIA

Servei d'Ocupació de Catalunya

TELÈFON HABILITAT - 977 990 598
 
BORSES DE TREBALL
BORSA DE TREBALL DE CONCACTIVA
BORSA DETREBALL D'EMERGÈNCIA COVID-19 (SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA)
BORSA DE TREBALL UNIÓ DE PAGESOS, CAMPANYA 2020
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19) INFORMACIÓ RELACIONADA AMB ELS TRÀMITS
 

L'Aplicació de la Generalitat de Catalunya que t'acompanya en el confinament i postconfinament.
Descàrrega per Android   
Descàrrega per Iphone
 
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL

MOSSOS D'ESQUADRA - FALSOS RUMORS DEL CORONAVIRUS

 
MOBILITAT

04/05/2020 PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE MOBILITAT - PROTECCIÓ CIVIL

CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE DESPLAÇAMENT EN EL MARC DE L'ESTAT D'ALARMA PER LA CRISI SANITÀRIA PER  COVID-19
RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES CONCRETEN MESURES DE DISTÀNCIA ENTRE TREBALLADORS I TREBALLADORES I AMB LES PERSONES USUÀRIES AMB LES QUALS INTERACTUEN EN ELS CENTRES DE TREBALL (publicat el 22/03/2020)
MODEL DE CERTIFICAT ACREDITATIU INDIVIDUAL DE NECESSITAT DE DESPLAÇAMENT PERSONAL PER MOTIUS LABORALS 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE A EMETRE PER ALS TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ QUE NO HAGIN D’ACOLLIR-SE AL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE.
BOE - INTERPRETACIÓ RD 10/2020, ACLARIMENTS PER PERSONES AUTÒNOMES I DECLARACIÓ RESPONSABLE PER EMPRESES AMB TREBALLADORS QUE NO S'ACULLIN AL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE 
 
FINANÇAMENT EMPRESES
09/04/2020
RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement.
 
FINANÇAMENT - (ICO) PROGRAMA ACELERA PYME
FINANÇAMENT DE PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ I FOMENT DE SOLUCIONS DE TELETREBALL.

FINANÇAMENT PER EMPRESES ICO COVID-19 DE CAIXABANK

ALTRA NORMATIVA EMPRESES I AUTÒNOMS
· REIAL DECRET LLEI 10/2020 , DE 29 DE MARÇ, QUE REGULA EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A LES PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE ALIÈ QUE NO PRESTIN SERVEIS ESSENCIALS. · PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LES RESTRICCIONS A LES ACTIVITATS LABORALS NO ESSENCIALS. SITUACIÓ DE PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE.
SALUT
INFORMACIÓ GENERAL PER A LA CIUTADANIA COVID-19
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
RECOMANACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ D’INSTAL·LACIONS EN EMPRESES ALIMENTÀRIES PER LA PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS 
 
Marketplace empresarial Covid-19 d'ACCIÓ Eina s'ha convertit en la plataforma de referència per a les empreses de Catalunya per pal·liar els efectes de la crisi amb centenars d'ofertes disponibles al teu abast.
 
· CANAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE REUS AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE EL COVID19 A L MÓN EMPRESARIAL
 
 
CANAL DE PIMEC, INFORMACIÓ ACTUALITZADA PER LES EMPRESES SOBRE LES MESURES RELACIONADES AMB EL COVID-19
 
 
Us informem que l'atenció presencial a Concactiva s'ha suspès mentre duri el confinament.Per a qualsevol dubte podeu escriure al correu electrònic següent: info@concactiva.cat