Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00

Subvencions per al pagament de lloguer


Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

A qui va dirigit

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria .

Terminis

Del 27 d'abril al 4 de juny de 2021

Tramitació

Presencialment, es podrà venir a les oficines de Concactiva (Carrer Daroca 1, 43400 Montblanc) només una sola vegada per entregar la sol·licitud que acompanya aquesta informació i la documentació necessària (originals i fotocòpies).

Cal demanar cita prèvia al 977861338.

Es podrà tramitar de manera telemàtica al següent link:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Documentació

En el cas que no es pugui aconseguir alguna documentació, cal trucar al 977861338 abans de venir.