Concactiva

Orientació Laboral

Serveis disponibles

El Servei d'Orientació Laboral és un servei personalitzat que dóna suport a totes aquelles persones demandants d'ocupació que vulguin rebre informació, assessorament i orientació laboral per millorar el seu procés en la recerca feina i/o millorar la seva situació laboral.

La finalitat d'aquest servei és:

  • Ajudar i acompanyar en la recerca de la primera ocupació: incorporació al món laboral.
  • Assessorar en tot el procés de recerca de feina a aquelles persones que es troben en situació d'atur.
  • Informar i facilitar la millora de l'ocupació a aquells treballadors/es que vulguin adaptar la feina al seu currículum.

Eines i recursos del Servei d'Orientació i Recerca de Feina:

  • Objectiu professional
  • Currículum vitae
  • Carta de presentació
  • Entrevista de feina
  • Proves de selecció
  • Borsa de treball

Amb la finalitat de millorar les possibilitats d'ocupació de les persones en situació d'atur i de persones amb especials dificultats per a la inserció laboral, també s'ofereixen un seguit de programes públics d'ocupació i de formació (programes de treball i formació, plans d'ocupació, programa joves per l'ocupació, programa per a persones majors de 30 anys, formació de cursos homologats - FOAP, formació dins Acord Marc ....).

D'altra banda, la Borsa de Treball telemàtica dóna resposta a les necessitats de recursos humans que tenen les empreses de la comarca així com facilitar les possibilitats d'accés a ofertes de treball per a tots els demandants d'ocupació de la conca de Barberà.

amb el suport de:

AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE