Concactiva

Assessorament i formació

Lloguer d'espais i maquinària

Promoció i difusió

Seguiment i control

Serveis del Viver de Celleristes

El primer viver del sector que es centra amb aquells joves emprenedors que volen crear una empresa vitivinícola

Des del Viver, posem a disposició tota la instal·lació i maquinària per iniciar l'activitat empresarial enològica pròpia, i així crear noves empreses elaboradores de vins de qualitat. 

Llistat de serveis

Serveis que ofereix el Viver de Celleristes

Assessorament i formació

Informació, assessorament i formació empresarial als emprenedors i a les empreses allotjades

Des del primer moment els emprenedors que s’han interessat són informats i assessorats pels tècnics en creació d’empreses de Concactiva per tal que elaborin un pla d’empresa i estudi de viabilitat que analitzi en profunditat tots els aspectes de la iniciativa (clients, competència, ubicació, inversió a realitzar...). Concactiva també és l’encarregada de programar càpsules formatives, jornades i accions de promoció per dotar a les empreses de més eines i incrementar la seva competitivitat.

Promoció i difusió

Accions de difusió per donar a conèixer les iniciatives empresarials

Els Celleristes estan treballant en la promoció dels seus productes mitjançant la publicitat i la venda a través de la xarxa d’internet. La producció d’alguns vins ecològics permet la difusió  del producte en portals i blogs especialitzats en cultura ecològica i producció artesana. Totes aquestes actuacions no només contribueixen al desenvolupament personal, sinó que també contribueixen a la dinamització i estimulació de l’economia a nivell local i comarcal.

Seguiment i control

Seguiment del projecte empresarial

El Viver compta amb una persona encarregada de les tasques de bodeguer i assessorament puntual als celleristes en temes de producció, utilització i  manteniment dels recursos disponibles. Aquesta persona amb titulació d’enòleg garanteix alhora una correcta manipulació del vi i un impecable estat de neteja i conservació del celler en general per tal de mantenir unes instal·lacions màximament higienitzades. Una altra de les tasques que duu a terme és la de coordinar els celleristes en èpoques d’acumulació de tasques com l’època  de la verema.

Lloguer d'espais i maquinària

Cessió de les instal·lacions i infraestructures per la realització del procés d’elaboració

L’establiment s’està equipant al màxim per evitar que l’emprenedor hagi de fer front a la inversió en equips i maquinària durant el temps que forma part de l’entitat. Per tant, el Viver no es limita a oferir un espai lliure als emprenedors, sinó que a més ofereix totes les instal·lacions tècniques necessàries pel procés de vinificació. Aquesta fórmula adaptada suposa compartir la majoria dels equips entre els emprenedors que formin el viver i establir una sèrie de normes que en garanteixin el bon ús i la seva continuïtat.

amb el suport de:

AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE